Registrácia na 5K Prievidza Runway Run

10. decembra 2023

5 km

17 eur
  • Rýchla trať
  • Účastnícka medaila
  • Občerstvenie

Detský beh

6 eur pre prvých 100 detí
  • Živý Mikuláš
  • Účastnícka medaila
  • Občerstvenie