Traťový rekord vytvorili v roku 2022 Ján Ďurmek za 01:54:04 a Ivana Líšková za 02:12:01

Dynasport Beh na sopku 2023

Muži do 40 rokov
1. Peter Ceniga (01:56:50)
2. Timotej Šály (01:59:19)
3. Miroslav Ďurík (02:09:06)

Muži nad 40 rokov
1. Ján Ďurmek (01:54:24)
2. Marek Vidlička (02:10:18)
3. Andrej Keblúšek (02:15:25)

Ženy do 40 rokov
1. Lucia Hatalová (02:31:37)
2. Barbora Klementová (02:40:25)
3. Dominika Ondriašová (02:53:32)

Ženy nad 40 rokov
1. Lucia Kuzmova (02:36:56)
2. Monika Píšová (02:46:45)
3. Zuzana Rusková (02:57:41)

Dynasport Beh na sopku 2022

Muži do 40 rokov
1. Martin Halász (01:55:40)
2. Martin Blahušiak (01:57:41)
3. Tomáš Benko (02:03:06)

Muži nad 40 rokov
1. Ján Ďurmek (01:54:04)
2. Tomáš Greschner (02:01:27)
3. Pavol Lencs (02:04:03)

Ženy do 40 rokov
1. Ivana Líšková (02:12:01)
2. Nikola Švaňová (02:14:36)
3. Katarína Gundová (02:20:50)

Ženy nad 40 rokov
1. Monika Píšová (02:35:05)
2. Lucia Kuzmová (02:39:47)
3. Dagmar Imrichová (02:48:26)