Propozície

4. ROČNÍK BROSE NIGHT RUN PRIEVIDZA


Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: osoh studio, s. r. o., Priama 20185/7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Kontakt: info@prievidzabeha.sk, +421 907 041 488
Spoluorganizátor: osoh, o.z., Ulica J. Palárika 918/13 971 01 Prievidza
Termín: 16. 9. 2023 o 15:30 (detský beh), 17:30 a 18:30 (večerný beh/štafety)
Miesto: Brose na Ulici Max Brose 20, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Časový harmonogram:
13:00 - 17:30 - Prezentácia pretekárov
15:30 - 16:30 - Konanie detských behov
17:30 - Štart prvej vlny do 50 min (v prípade vysokej účasti)
18:20 - Odchod autobusu na odovzdávku štafety
18:30 - Štart druhej vlny nad 50 min a štafetového behu
20:15 - Vyhodnotenie výsledkov
Štart a cieľ: Brose na Ulici Max Brose 20, Prievidza
Trať večerného behu (pozrieť tu): 10 km, prevýšenie 8 m – mestský okruh s pevným asfaltovým povrchom
Trať detského behu: 550 m okruh okolo cieľového mestečka podujatia
Časový limit: 50 min pre vlnu do 50 min (do 18:20 hod.) a 1,5 hodiny pre druhú vlnu nad 50 min (do 20:00 hod.)
Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií       
Riaditeľ pretekov: Mário Šmýkal
Účastnícky limit: 600
Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím Brose Night Run Prievidza pre prvých 550 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Celkový účastnícky limit je 600 bežcov, 50 vstupov je vyhradených pre partnerov podujatia. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku. Detské behy majú kapacitu 130 a nepočítajú sa do účastníckeho limitu večerného behu.

Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, ktorý sa prihlásil a neuhradil štartovné, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu.

Prihlasovanie

online a osobne

Výhradne online prostredníctvom partnera vysledkovyservis.sk. Prihlasovanie bude ukončené vo štvrtok 14. 9. 2023 o 23:59 alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu.
Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa jeho meno zobrazí v zozname prihlásených a príde mu e-mail s potvrdením.
Výška štartovného závisí od dátumu registrácie. V prípade detského behu od počtu prihlásených detí.

Štartovné

v závislosti od dátumu

 • 16 eur - do 31. 3. 2023
 • 18 eur - do 30. 6. 2023
 • 21 eur - do 31. 8. 2023
 • 24 eur - od 1. 9. 2023 (aj na mieste)
 • 32 eur (štafety) - do 31. 3. 2023
 • 38 eur (štafety) - do 31. 8. 2023
 • 48 eur (štafety) - od 1. 9. 2023 (aj na mieste)

Štartovné na detský beh v závislosti od počtu prihlásených

 • 6 eur - prvých 100 prihlásených detí s riadne zaplateným štartovným
 • 8 eur - ďalších 50 prihlásených detí s riadne zaplateným štartovným
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. Kapacita je 150 detí.

Možnosti platenia štartovného

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.
Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde vám e-mail s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak e-mail nenájdete, skontrolujte si priečinok SPAM alebo Nevyžiadaná pošta). Neuhrádzajte, prosíme, štartovné poštovou poukážkou. 

Kategórie

Muži:
 • M39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1984 a viac)
 • M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1974 – 1983)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1964 – 1973)
 • M60 – vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1963 a skôr)
Ženy:
 • Ž39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1984 a viac)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1974 – 1983)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1964 – 1973)
 • Ž60 – vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1963 a skôr)
Štafety:
 • Spoločná kategória
Deti:
Chlapci a dievčatá:
 • A: do 5 rokov (rok narodenia 2018 a mladší) - 200 m
 • B: 6 - 8 rokov (rok narodenia 2015 - 2017) - 400 m
 • C: 9 - 10 rokov (rok narodenia 2013 - 2014) - 600 m
 • D: 11 - 13 rokov (rok narodenia 2010 - 2012) - 900 m
 • E: 14 - 15 rokov (rok narodenia 2008 - 2009) - 1200 m
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v kalendárnom roku konania pretekov bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.
Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.
Pri účastníkoch do 18 rokov vrátane je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

Odmeny pre hlavné kategórie

- Vecné ceny od partnerov:
 • mentolový masážny gél Peggy od VUP Cosmetics
 • proteínová vegánska kaša od beneFIT kaše
 • bio šťava od Pijo Bio
 • ovocný džem od Levanduland
 • proteínová tyčinka od Prom-in
 • BCAA Synergy od Prom-in 
 • CFM Pure Performance od Prom-in
- 100, 70 a 50 pre absolútnych víťazov
- 30, 20 a 10 eur pre prvé tri miesta v každej kategórii
- 500 eur za vytvorenie traťového rekordu

Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční približne o 20:15 hod.

Odmeny pre detský beh

- Účastnícka medaila
- Kúpeľné oplátky
- Medovníky
- Turecké medy
- Prírodná ovocná šťava
- Koláče

Prezentácia

Vyzdvihnutie si štartových balíkov prebieha pred budovou Brose na Ulici Max Brose 20, Prievidza:
 • 16. 9. 2023 od 13:00 do 17:30 hod.
Šatne, toalety a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa bude v priestoroch cieľa. Sledujte detailné informácie, aktuality a mapku k podujatiu na nightrunprievidza.sk.
Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trati, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Štartové zahŕňa

 • štartové číslo,
 • účastnícka medaila z bioplastu po prebehnutí cieľom,
 • občerstvenie na trati,
 • cieľové občerstvenie s viac ako 50 druhmi jedál a nápojov,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v online prihláške.
 • bubnová šou, svetelná šou, pyro šou a DJ na trati
 • Toyota energy tunel na trati
 • masážne nohavice Reboots v cieli
 • tejpy a masáže od Unikliniky v cieli
 • šatne, toalety a úschovňa

Poistenie

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v online prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade záujmu doplňte, prosíme, predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, respektíve po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj telefonický kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Meranie časov

Elektronickú časomieru zabezpečuje spoločnosť SunBell s.r.o. – vysledkovyservis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke vysledkovyservis.sk.

Výsledky

Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na webstránke vysledkovyservis.sk a následne na webstránke nightrunprievidza.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Štartové číslo

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4 eurá. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

Drobné zmeny v prihláške, ako napríklad oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.

V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Protesty

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 eur, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.
Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.

Štafetový beh

Prvým členom štafety je bežec s písmenom A na štartovom čísle, druhý člen štafety bude mať písmeno B. Každá štafeta dostane štafetový kolík, v ktorom je merací čip.

Štartový balíček je spoločný pre oboch členov štafety, pri prevzatí nemusia byť obaja. Druhý člen štafety dostane po prebehnutí cieľom dve medaile.

Odovzdávka štafety je na piatom kilometri na jednosmerkách, kde budú bežci robiť tri kolá. Prvý člen štafety najskôr urobí jedno celé kolo a potom odovzdá štafetu. Druhý člen štafety dokončí zvyšné dve kolá a po nich odíde do cieľa. Štafeta sa odovzdáva predaním štafetového kolíka. Na odovzdávke bude merací bod aj rozhodca, ktorý bude kontrolovať, či prebehla odovzdávka v poriadku.

Buďte na samotnej odovzdávke ohľaduplní a rešpektujte ostatných bežcov a účastníkov štafetového behu. Zároveň sa netlačte do trate behu a neohrozujte individuálnych bežcov. Ďakujeme.

Štafetový beh je spestrením a doplnkovou disciplínou Brose Night Run Prievidza, tak k tomu aj pristupujte. Prvý člen štafety sa presunie na miesto štartu sám, druhého člena štafety odvezie na odovzdávku štafety autobus spoločnosti SAD Prievidza. Z cieľového mestečka bude odchádzať o 18:20, preto doň treba nastúpiť skôr. Vstup bude povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami, po dezinfikovaní si rúk a s pripnutým štartovým číslom s písmenom B na hrudi. Rovnaký autobus prevezie prvých členov štafety do priestoru šcieľa po prejdení posledného bežca priestorom odovzdávky štafety. Druhý člen štafety dostane po prebehnutí cieľom občerstvenie a dve medaily.

Špeciálne odporúčanie

Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov, odporúčame použiť čelovku. Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.

Vyššia moc

Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, respektíve organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, respektíve z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, respektíve jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia či zrušenia podujatia. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.