Návod na prácu s aplikáciou RaceTec Toolkit

Odkaz na stiahnutie aplikácie: Android | Apple

Odporúčame byť na medzičase vo dvojici. Jedna osoba spravuje aplikáciu a druhá zapisuje na papier pre prípad spätnej kontroly alebo rýchleho príchodu bežcov. Podobne na prezentácii. Návod obsahuje:
  1. Ako si nastaviť aplikáciu?
  2. Prezentácia: Ako priradiť štartové číslo?
  3. Ako zaregistrovať nového pretekára na mieste?
  4. Ako si nastaviť medzičas, na ktorom sa bude aplikácia používať?
  5. Ako potvrdiť pretekára, keď prejde cez medzičas?
  6. Ako hromadne pridať pretekárov, keď prídu viacerí naraz?
  7. Ako niekomu opraviť čas alebo štartové číslo v prípade chyby?
Jedinečný API kód podujatia je: 71295614

Nastavenie aplikácie

1. krok

Nainštalujte si a spustite aplikáciu. Dajte jej povolenie na používanie fotoaparátu.

2. krok

V deň pretekov kliknite v hlavnom menu na položku „Settings“. Uistite sa, že je povolená možnosť „Auto time sync using NIST“ (viď obrázok). Do poľa „API Key“ zadajte 8-miestny kód podujatia. ktorý dostanete od organizátora, alebo od časomiery. Do poľa „Your name“ zadajte svoje celé meno. Kliknite na „CHECK KEY“ a malo by sa vám zobraziť„API key is valid“. Potom kliknite na šípku späť a údaje sa uložia.

3. krok

V hlavnom menu vyberte položku „Manual“ a potom kliknite vpravo hore na ozubené koliesko „Settings“.

4. krok

Vyberte „Change location name“ a z roletky „Select a location“ vyberte miesto, na ktorom budete zachytávať čísla a časy. Ak ste v cieli bude to Finish. Kliknite na šípku späť a údaje sa uložia. Aplikácia je nastavená.

Prezentácia: Dynamické priraďovanie čísel

1. krok

Ak ste to neurobili predtým, najneskôr v deň pretekov vyberte v hlavnom menu položku „Settings“ a do poľa „API Key“ zadajte 8-miestny kód podujatia. Do poľa „Your name“ zadajte svoje celé meno. Kliknite na „CHECK KEY“ a mali by ste uvidieť „API key is valid“.

2. krok

V hlavnom menu vyberte položku „Registration“ a potom „Assign Race Numbers“. Nachystajte si voľné číslo, ktoré chcete niekomu priradiť.

3. krok

V tomto momente už pred vami stojí účastník, ktorý si prišiel po štartové číslo. Do vyhľadávacieho poľa nad zoznamom pretekárov začnite písať jeho priezvisko. V zozname sa postupne odfiltrujú iba pretekári s priezviskom, ktoré zadávate. Keďže dvaja ľudia môžu mať rovnaké priezvisko, uistite sa, že máte toho správneho a kliknite na jeho meno.

4. krok

Zoskenujte QR kód na zadnej strane čísla. Tým mu ho automaticky priradíte a máte hotovo. Pretekár si zoberie číslo, zicherky a odchádza. Následne si nachystajte ďalšie voľné číslo, ktoré priradíte ďalšiemu pretekárovi podľa predošlého kroku.

Prihlasovanie nového pretekára na mieste

1. krok

V hlavnom menu vyberte položku „Registration“ a potom „New Entry“. Nachystajte si voľné číslo, ktoré chcete priradiť pretekárovi.

2. krok

V tomto momente už pred vami stojí účastník, ktorý sa chce prihlásiť až na mieste. Uvidíte prázdny formulár pre nového pretekára. Vyplňte postupne všetky polia. Pole „Race Number“ vyplňte kliknutím na „SCAN BARCODE“ a zoskenovaním QR kódu na zadnej strane čísla. V poliach meno a priezvisko nemusíte dbať na malé veľké písmená. Do poľa „Year of birth“ zadajte iba rok narodenia. Pole „Country“ vyplňte iba v prípade, že účastník nie je zo Slovenska. Pole „Club“ je jediné nepovinné pole. Ak účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov, vyberte z poľa možnosť „áno“.

3. krok

Na konci by mal vyplnený formulár vyzerať takto. Kliknite na „OK“.

4. krok

Už nič, je hotovo.