Propozície

3. ročník Dynasport Behu na sopku


Všeobecné informácie:
Hlavný organizátor: osoh studio, s. r. o., Priama 20185/7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Kontakt: info@prievidzabeha.sk, +421 907 041 488
Spoluorganizátor: osoh, o.z.
Termín: 18. 5. 2024 o 9:30 (sobota)
Miesto: Farma pod Vtáčnikom (Bystričany) Pozor, zmena!
Trať: 23,5 km / 1 117 m+ alebo 10,5 km / 323 m+
Časový limit: 4,5 hodiny (do 13:30)
Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií
Hlavný organizátor: Mário Šmýkal
Riaditeľ pretekov: Ján Šmýkal
Účastnícky limit: 200 (24 km) a 100 (10 km)
Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku. Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, ktorý sa prihlásil a neuhradil štartovné, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu.

Časový harmonogram:
 • 7:00 - 9:15 - Prezentácia pretekárov
 • 9:30 - Štart 24 km
 • 10:00 - Štart 10 km
 • 13:00 - Vyhodnotenie výsledkov
 • 14:00 - Limit pre dobehnutie do cieľa

Registrácia:

Prihlasovanie online a osobne: Prihlásiť sa dá výhradne online prostredníctvom partnera www.misosport.sk Online prihlasovanie bude ukončené vo štvrtok 16. 5. 2024 o 23:59 alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa jeho meno zobrazí v zozname prihlásených a príde mu e-mail s potvrdením. Výška štartovného závisí od dátumu registrácie.

Možnosti platenia štartovného: Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: kartou alebo prevodom. Oba vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde vám email s inštrukciami k platbe bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok spam/reklama/nevyžiadaná pošta. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených po pripísaní platby na účet. Neuhrádzajte, prosíme, štartovné poštovou poukážkou. Pri platbe zo zahraničia odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. V prípade, že si účastník zvolí platbu prevodom, má 4 kalendárne dni na to, aby zrealizoval úhradu. Ak úhrada nedorazí, po 4 kalendárnych dňoch mu pošleme druhú výzvu na úhradu a ak neuhradí ani tú, pošleme mu oznámenie, že jeho prihláška bola zmazaná.

24 km (200 miest):
 • 17 eur - pre prvých 1-50 zaregistrovaných
 • 19 eur - pre 51-150 zaregistrovaných
 • 21 eur - pre 151-200 zaregistrovaných
10 km (100 miest):
 • 13 eur - pre prvých 50 pretekárov
 • 15 eur - pre 51-100 pretekárov
Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

Prezentácia: Vyzdvihnutie si štartových balíkov prebieha na Farme pod Vtáčnikom v deň podujatia. Sú tam k dispozícii aj toalety. V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii tiež rýchla zdravotná a záchranná služba.


Štartovné balíčky:

Štartovné zahŕňa:

 • štartové číslo,
 • zberateľská nažehľovačka po prebehnutí cieľom,
 • občerstvenie na trati a v cieli,
 • Tekmar tyčinka
 • Nestlé sladkosť
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v online prihláške,
 • rýchla zdravotná a záchranná služba v priestore štartu a cieľa.


Občerstvenie:
 • Grilovaný údený ovčí syr na kváskovom chlebe s majonézou, čučoriedkovým džemom a polníčkom
 • Chlieb, vianočka, záviny (Dobrota, Prievidza)
 • Včelí med (Včelárstvo Neviďanský, Kuraľany)
 • Ochutený včelí med: jahoda, malina, marakuja, kakao-lieskovcový (CERA MEL, Bratislava)
 • Čučoriedkový a brusnicový džem (Lovely Work, Chorvátsky Grob)
 • Arašidové maslo (Infinuty, Bratislava)
 • Ovocné džemy a čokoládové nátierky (Sladký košík, Utekáč)
 • Čučoriedkový džem, kápiové čatní a paradajkové čatní (Veganius, Kechnec)
 • Figový a broskyňový lekvár, paradajkové čatní a zeleninová zmes na topeničky (Vyrábame pre vás, Nové Mesto nad Váhom)
 • Konopné tofu (HEFU, Pezinok)
 • Zázvorovo-medová omáčka (Chillihell, Veľký Kýr)
 • Vegánske zeleninové nátierky (FUTU, Nitra)
 • Kimči - fermentovaná zelenina plná probiotík (Fermentatko, Nitra)
 • Aróniový džem s figami a hruškou (Ekofarma Arónia, Pitelová)
 • Mäsové nátierky (Mäso Ponitrie)
 • Prírodná ovocná šťava (Ovocovo, Jabloňou nad Turňou)
 • Prírodná ovocná šťava (Bioplant, Ostratice)
 • Ovocie (TESCO, Prievidza)

Kategórie:
Muži:
 • Do 39 rokov vrátane (rok narodenia 1985 a mladší)
 • Od 40 rokov (rok narodenia 1984 a starší)
Ženy:
 • Do 39 rokov vrátane (rok narodenia 1985 a mladšie)
 • Od 40 rokov (rok narodenia 1984 a starší)
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v kalendárnom roku konania pretekov bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze. Pri účastníkoch do 18 rokov vrátane je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

Ceny pre víťazov

10 km

 • Prírodné mydlo (KS prírodné mydlá, Hrnčiarske Zalužany)
 • Prírodné zubné pasty (Biela perla, Kežmarok)
 • Masážny gél (VÚP, Prievidza)
 • Oblátky (Promenáda, Malinová)
 • Aróniový čaj len pre 1. miesto (Ekofarma aronia, Pitelová)

24 km
 • Andezitová trofej pre prvého muža a prvú ženu
 • Prírodné mydlo (Ľúbava, Zázrivá)
 • Prírodné zubné pasty (Biela perla, Kežmarok)
 • Darčekový med (Včelárstvo Neviďanský, Kuraľany)
 • Aróniový čaj (Ekofarma aronia, Pitelová)
 • Masážny gél (VÚP, Prievidza)
 • Oblátky (Promenáda, Malinová)

Meranie časov, výsledky a štartové číslo:
Meranie časov: Elektronickú časomieru zabezpečuje spoločnosť Mišo s.r.o. Výsledky budú zverejnené na stránke www.misosport.sk

Výsledky: Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na webstránke www.misosport.sk a následne na webstránke behnasopku.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v online prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade záujmu doplňte, prosíme, predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, respektíve po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj telefonický kontakt na záchrannú službu počas podujatia.


Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4 eurá. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Drobné zmeny v prihláške, ako napríklad oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.

V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke www.misosport.sk. Zmenu musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.


Protesty:

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 eur, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.


Špeciálne odporúčanie:

Vyvarujte sa nešportovému správaniu a nezahadzujte odpadky v lese, pretože za to môžete byť diskvalifikovaní. Pomôžte zranenému bežcovi, ak pri ňom nebude nikto iný alebo tam ešte nebude nikto z organizátorov, dobrovoľníkov alebo zdravotníkov. Neštartujte ani so slúchadlami a nepočúvajte hudbu, príroda má čo ponúknuť.

Vzhľadom na charakter behu (beží sa v náročnom horskom prostredí) odporúčame účastníkom nepodceniť prípravu a zobrať si so sebou balíček prvej pomoci (obväz, náplaste, termofólia), nabitý mobilný telefón, minimálne 0,5 l vody a vlastné občerstvenie. Na trati budú dve občerstvovacie stanice.

Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.


Povinná výbava:

 • Pohár alebo nádoba s objemom minimálne 2 dl (odporúčame skladací alebo plastový pohár).
 • Nabitý mobilný telefón s uloženým telefónnym číslom na hlavného organizátora (+421 907 041 488).


Súhlas:

Každý registrovaný účastník súhlasí so zasielaním newslettra organizátora podujatia v súlade so zásadami spracovania osobných údajov https://prievidzabeha.sk/privacy-policy


Vyššia moc:

Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, respektíve organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, respektíve z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, respektíve jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia či zrušenia podujatia. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií alebo zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.