Máj 2024

Wings for Life App Run v Prievidzi

Čo je Wings for Life?

Wings for Life je charitatívne bežecké podujatie od Red Bull-u a už desať rokov sa koná celosvetovo. Pretekári vyštartujú naraz na celom svete a bežia buď na oficiálnom podujatí, ktoré organizujú miestni nadšenci, alebo na ľubovoľnom mieste, kde sa práve nachádzajú. Stačí mať so sebou telefón, nainštalovanú aplikáciu a zapnuté GPS.

Vyhrá ten, kto odbehne najviac kilometrov. Všetci bežia pre tých, ktorí bežať nemôžu. Zmyslom projektu je získať prostriedky na výskum poranenia miechy.

Plán na rok 2024

V máji 2024 budeme organizovať Wings for Life World Run aj Prievidzi a cieľ je urobiť z toho najväčší App Run v krajine. Ako jediní z toho totiž urobíme riadne podujatie s plnohodnotnou traťou po hlavnej ceste, na ktorej bude odstavená premávka.

Budeme mať aj riadnu občerstvovačku a veľké zázemie. Ostatní slovenskí organizátori to robia v parkoch a bez plnohodnotného zázemia. My jediní z toho chceme mať veľké a seriózne podujatie.

Aké sú možnosti spolupráce s Toyotou?

Hlavný priestor je mať sprievodné vozidlo. Ďalšie možnosti sú na osobnú diskusiu.