Pripravujeme

Registrácia na Slovakia Ring Run

Večerný beh na automobilovom okruhu Slovakia Ring. V ponuke sú trate dlhé 6 a 12 km. Jeden okruh má dĺžku 5 922 m, šírku 12 m a prevýšenie 6 m.

Štartovné v závislosti od dátumu

  • 10 eur - znížená cena
  • 15 eur - do 22. 6. 2022
  • 19 eur - od 20. 7. 2022
  • 25 eur - na mieste (22. 7. 2022)
Zaplatené štartovné sa späť nevracia.