Epidemiologické opatrenia

Žiadame vás o prísne dodržiavanie všetkých epidemiologických opatrení. Ochránite tým svoje zdravie, ale aj ostatné bežecké podujatia, ktoré by sa v prípade zhoršenia situácie nemohli uskutočniť.
  • V cieľovom mestečku, v štartovom koridore a pri dobehu do cieľa majte prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka, buffka).
  • Pravidelne si dezinfikujte ruky a dodržiavajte základné hygienické návyky.
  • Na podujatí je zakázané podávanie si rúk a objímanie sa.
  • Odporúčame dodržiavanie rozostupov aspoň 2 m.
  • V prípade akútneho respiračného ochorenia (napr. kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) opustite priestor hromadného podujatia a kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára.

Ďakujeme, že myslíte na seba i ostatných!